Departamentul de Asigurare a Calitatii

Contextul economic şi social actual, legat de aspirațiile României privind integrarea europeană, presupune realizări şi performanțe în toate domeniile de activitate.
Datoria oricărei instituții din sistemul național de învățământ, indiferent de tip, nivel şi formă de organizare a activității, este de a asigura predarea, învățarea şi cercetarea de calitate, din necesitatea de a pune bazele unei culturi instituționale a calității educației, pentru a contribui la dezvoltarea personală şi profesională a tinerei generații, la bunăstarea societății.
Politicile şi strategiile de asigurare a calității în sistemul național de învățământ din România au ca reper permanenta corelare cu orientările şi acțiunile promovate la nivel european şi mondial.

Entități de prestigiu de cel mai înalt nivel din sistemul educational românesc, precum: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (UEFISCSU), împreună cu Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS) și Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) asigură coordonarea unor proiecte strategice pentru creșterea calității în învățămîntul superior și cercetarea universitară, care își propun să reformeze calitativ sistemul de învățământ românesc.

În acest context, în cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi este implementat un sistem de management al calităţii (SMC) SR EN ISO 9001:2015. Prin care, Universitatea  urmărește riguros instituirea unei culturi a calității în comunitatea universitară. Având în vedere că  educația reprezintă portalul către viitor, Universitatea Danubius din Galați este profund angajată în modernizarea serviciilor furnizate în concordanță cu tendințele de dezvoltare ale Spațiului European al Învățământului Superior.

aracis

ISO9001

EUA IEP 4c

Sus