Misiune

Misiunea Departamentului de Relatii Internaţionale este aceea de a dezvolta, şi implementa strategia de internaţionalizare a a Universităţii Danubius precum şi aceea de a promova imaginea internatională a acesteia ca forum de educaţie, ştiinţă şi cultură în Romȃnia, Europa şi în lume.
Activităţile promovate au următoarele direcţii de dezvoltare:
1. promovarea şi diseminarea prin orice mijloace în plan international a bunelor practici ale Universităţii Danubius ,
2. promovarea ofertei educaţionale Danubius peste hotare,
3. creşterea volumului mobilităţilor profesorilor şi studenţilor străini catre Universitatea Danubius,
4. creşterea interesului pentru ofertele de mobilităţi pentru profesorii şi studenţii Danubius,
5. suport logistic pentru studenţii şi cadrele didactice Danubius care accesează programele de mobilităti sau care doresc sa-si largeasca orizontul de cooperare academica şi nu numai,
6. suport logistic permanent in vederea ajustărilor şi reglajelor de ordin cultural in stabilirea de contacte internationale in plan individual,
7. creşterea permanentă a numărului parteneriatelor internationale (academic şi nu numai) atȃt în plan europeean cȃt şi extra europeean ,
8. furnizarea de informaţii pertinente şi în regim de permanenţă managementului Universităţii Danubius cu privire la evoluţia şi structura mediului international in care universitatea isi desfasoara activitatea precum şi cu privire la oportunitătile de dezvoltare şi colaborare în plan international,
9. lărgirea perspective de prezentare a ofertei educaţionale Danubius în plan international,
10. suport logistic in vederea realizarii de evenimente la nivel international – conferinte, worshop-uri, seminarii de diseminare bune practici,...
11. reprezentarea la evenimentele specifice cu referire la activitatea universitătii în mediul international,
12. sprijinirea permanenta a implicarii personale a mediului intern al universitătii (studenti, corp profesoral şi administrativ) la dezvoltarea in plan personal a relaţiilor cu partenerii internaţionali consacrati sau potenţiali ai universităţii

Sus