Facultatea de Drept

Cursuri Postuniversitare domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

ADMINISTRAREA AFACERILOR ORGANIZAŢIILOR SI STRUCTURILOR SPORTIVE

Total ore : 150
Numar credite: 18

DESCRIERE GENERALA
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Administrarea afacerilor organizaţiilor si structurilor sportive” se adresează tuturor celor implicaţi în activitatea sportivă din România, indiferent de ramura sportivă în care activează. Are drept scop perfecţionarea profesională a specialiştilor dar şi trasarea unei cariere în administrarea activităţilor din sport pentru sportivii care se vor dedica organizaţiilor sportive şi după încheierea carierei competiţionale şi de performanţă.
Având în vedere complexitatea organizaţiilor sportive, buna funcţionare a acestora revendică un înalt profesionalism sub toate aspectele operaţionale (sportiv, tehnic, juridic şi economic). Structura planului de învăţământ este astfel construită ca să acopere necesarul de pregatire profesională a mai multor categorii de specialişti implicaţi in viaţa organizaţiei sportive.

Citește mai departe

Sus