Senat

Senatul Universității Danubius

HS 123_2019 modificare componenta Senat

HS 124_2019 modificare componenta comisii specialitate Senat

Membrii Senatului

Funcţia

Conf.univ.dr. Mirela ARSITH Președinte al Senatului
Prof.univ.dr. Georgeta MODIGA Membru al Senatului
Conf.univ.dr. Florinel IFTODE Membru al Senatului

Conf.univ.dr. Florian NUȚĂ

Membru al Senatului
Conf.univ.dr. Monica POCORA Membru al Senatului
Conf.univ.dr. Ecaterina NECŞULESCU Membru al Senatului
Conf.univ.dr. Filip STANCIU Membru al Senatului
Lect.univ.dr. Ana Alina IONESCU-DUMITRACHE Membru al Senatului
Lect.univ.dr. Iulian Georgel SAVENCO Membru al Senatului

Lect.univ.dr. Laura DANILESCU

Membru al Senatului

Lect.univ.dr. Rose Marie PUȘCACIU

Membru al Senatului
Alexandru-Adrian ENI (student) Membru al Senatului
Adrian-Bogdan ȘOIMU (student) Membru al Senatului
Alina Alexandra CIOCOIU (studentă) Membru al Senatului
Emanoil TANASĂ (student) Membru al Senatului
Sus