Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Decan interimar

Conf.univ.dr. Filip Stanciu

C.V.

Program audiențe:

Decanat C3/ Miercuri - 12.00 - 16.00; Marți: 12.00 - 14.00

 Daniela Popa Tanase

Director Departament Comunicare şi Ştiinţe Politice

Conf. univ. dr. Florin Iftode

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

C.V.

Program consultaţii:

A34 | Joi, orele 12:00 - 14:00

Iftode Florin

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este o ofertă tentantă şi cu maximă deschidere spre viitor. În momentul în care optezi pentru oferta noastră, şansele tale de a lucra într-un domeniu de vârf al spaţiului public se maximizează. Opţiunea ta poate fi pentru unul din cele trei programe de licenţă:

  • Comunicare şi Relaţii Publice
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  • Psihologie
  • sau pentru programul de masterat Afaceri şi Economie Internaţională

Cei care finalizează programul de licenţă acreditat Comunicare şi Relaţii Publice pot să desfăşoare profesii precum: specialist în relaţii publice, mediator, purtător de cuvânt, brand manager, organizator protocol, organizator de târguri şi expoziţii, formator, organizator/consultant formare, evaluator de competenţe profesionale, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicare cu presa.

După finalizarea programului de licenţă acreditat Relaţii Internaţionale şi Studii Europene absolvenţii pot avea o carieră diplomatică sau pot profesa, în calitate de consilieri sau de experţi în probleme internaţionale şi de integrare europeană, în instituţii şi organizaţii care aparţin structurilor europene (la nivel local, naţional sau internaţional); de asemenea, aceşti absolvenţi pot profesa ca funcţionari internaţionali, ca specialişti în mass media sau în cadrul partidelor politice, ca negociatori specializaţi în gestionarea conflictelor, ca mediatori europeni şi internaţionali, ca formatori în domeniul integrării europene, ca analişti, specialişti care să elaboreze şi să implementeze strategii şi programe post-aderare.

Misiunea specializării Psihologie din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este de a forma specialişti pregătiţi să ofere diferite categorii de servicii psihologice, educativ-terapeutice şi recuperative, capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei de psiholog şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi sociale. Scopul specializării constă în pregătirea unor profesionişti de înaltă ţinută care să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihologice în viaţa lor personală şi profesională.

Absolvenţii specializării de masterat Afaceri şi Economie Internaţională pot contribui prin integrarea lor în viaţa politică sau în diplomaţie, prin asigurarea de consultanţă sau analiză, prin aplicarea strategiilor de comunicare internaţională la crearea unui corp profesional bine pregătit al funcţionarilor publici europeni.

Programele noastre de studii îţi oferă, pe lângă informaţia fundamentală din domeniu şi o gamă de discipline care te vor modela ca personalitate, îţi vor deschide noi orizonturi ale cunoaşterii şi te vor transforma într-o personalitate flexibilă, aptă să îşi asume provocările următoarelor decenii.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale are o pronunţată componentă umanistică, ceea ce îţi va permite să îţi pui în valoare aptitudinile şi vocaţiile specifice, să-ţi dezvolţi personalitatea, prin îndrumarea competentă a cadrelor didactice, personalităţi în domenii de vârf ale cunoaşterii.

O reţea de acorduri bilaterale cu universităţi de prestigiu din Europa, compatibilitatea internaţională a planurilor de învăţământ şi sistemul de credite transferabile asigură studenţilor noştri şansa unor burse de studii in străinătate.

Cariera voastră începe cu noi!

Sus