Regulamente și metodologii

Regulamente și Metodologii

1. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (RG-07-Ed.12)

2. Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (RG-08 Ed. 11)

3. Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (RG-09 Ed. 8)

4. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii „Danubius din Galaţi (RG-10 Ed.4)

5. Evaluarea prestației cadrelor didactice de către studenți (ACD 12 Ed.5)

6. Regulament de evaluare a activității studenților (RG-13 Ed. 2)

7. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare (RG-39 Ed.6 R1)

8. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (RG-27 Ed.2)

9. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 - Ed.2)

10. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul univ. 2020-2021 (RG-30-Ed.9)

11. Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii Danubius din Galaţi (RG-40 Ed. 2)

12. Înscrierea studenţilor într-un program de studii universitare, în vederea dobândirii-menţinerii calităţii de student (PO-44 Ed. 4)

13. Încasarea taxelor de la studenţi-masteranzi (PO-01 Ed. 2)

14. Procedura operationala privind eliberarea situatiei scolare la cerere (PO-18-Ed.4)

15. Elaborarea şi eliberarea programelor analitice (PO-19 Ed. 3)

16. Eliberarea actelor de studii (PO-26 Ed. 3)

17. Elaborarea duplicatelor actelor de studii (PO-20 Ed. 3)

18. Procedura operationala privind gestionarea si elaborarea actelor de studii (PO-24-Ed.4)

19. Procedura operationala privind eliberarea adeverintelor de autenticitate a actelor de studii (PO-22-Ed.4)

20. Hotărâre privind stabilirea taxelor de școlarizare an universitar 2019-2020

21. Tratarea reclamațiilor (PG-10 Ed. 3)

22. Alegerea disciplinelor opţionale de către studenţi/masteranzi (ACD-17-Ed.2)

23. Procurarea si eliberarea legitimatiilor de student pentru reducere transport (PO-17-Ed.4)

25. Regulament pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii(RG-14 Ed. 4)

Sus