Facultatea de Stiinte Economice

Prezentare

Valorile promovate într-o Europă a cunoaşterii şi competitivităţii, în care resursele umane reprezintă bunul cel mai de preţ, constituie, încă din momentul înfiinţării, repere ale procesului de învăţământ în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Facultatea de Ştiinţe Economice pregătește specialişti, cercetători şi lideri în domeniul economic, capabili să susţină şi să dezvolte activitatea economico-financiară, să gestioneze şi să influenţeze dimensiunea valorică a societăţii, răspunzând astfel, cerințelor sporite ale pieței muncii din România şi din euro-regiunile învecinate, conform specificului economico-social şi al cerinţelor de dezvoltare ale zonelor geografice respective.

Prin condiţiile materiale de excepţie pe care le pune la dispoziţie, prin cadrele didactice cu o bogată experiență în învățământ, cercetare și în practică Facultatea de Ştiinţe Economice investeşte continuu competenţă şi dăruire în viitorul tuturor celor care îşi continuă formarea în domeniile specifice: finanţe şi bănci; administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune.

Profesionalismul și competența vor fi întotdeauna reperele unei societăţi, alături de valorile morale, obligatorii în profesia de economist. În societatea modernă, în care nu mai există graniţe sub aspect economic şi financiar, rezultatele se bazează pe valoare şi performanţă, iar unitatea de măsură este succesul, facultatea noastră asigură competenţe şi transformarea proiectelor în realitate.Seriile de absolvenţi ai facultăţii noastre probează realitatea acestor afirmaţii, prin rolul important pe care, o mare parte dintre ei l-au dobândit în societate.

Facultatea de Științe Economice promovează învăţământul şi cercetarea în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă în interesul societăţii, implicându-se în dezbaterile şi proiectele comunității locale, pentru conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Valorificaţi cu încredere statutul pe care-l dobândiţi prin absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice, propuneţi-vă obiective tot mai ambiţioase, concentraţi-vă energia şi inteligenţa pentru succesul fiecăruia dintre dumneavoastră şi construiţi pe această treaptă, un viitor benefic pentru întreaga societate, în plan naţional şi european.

Sus