Specializări

AGENT TURISM-GHID, în domeniul Turism, la forma de învăţământ de zi, nivelul 3 avansat, durata studiilor 2 ani.

Odată finalizate studiile acestei specializări, oportuităţile pe piaţa muncii sunt generoase şi vor rămâne de actualitate mulţi ani. Un absolvent al acestei specializări va putea deveni agent de turism intern, functionar agenţie voiaj, agent de turism pentru circuite tematice, agent turism de afaceri, agent de asistenţă turistică, agent de transport turistic intern, agent de transport internaţional, agent de turism tour-operator, însoţitor grup turistic etc.

ASISTENT DE GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE, în domeniul Turism, la forma de învăţământ de zi, nivelul 3 avansat, durata studiilor 2 ani.

Absolventul acestei specializări a Postlicealei Danubius va fi calificat pentru a ocupa un loc de muncă în domeniul Turism ca şi lucrător în gospodăria agroturistică,  lucrător comercial, lucrător în unităţi de alimentaţie publică, supraveghetori clădiri şi gospodării, personal de supraveghere inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii, administratori în gospodării individuale, recepţioneri în domeniul hotelier, funcţionari în gestiune economică şi administrativă, funcţionari în servicii de evidenţă contabilă etc.

ASISTENT MEDICAL GENERALIST (autorizată), 140 de locuri la Școala Postliceală „Danubius” unde absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de Bacalaureat, se pot înscrie, începând cu luna iulie. Durata studiilor este de3 ani, perioadă în care Universitatea “Danubius”  asigură cursanţilor care doresc să promoveze Bacalaureatul, pregătire gratuită la disciplinele de bază ale acestui examen.

Sus