Proiecte UE

Proiecte implementate


1.“Investim in viitor”
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa si cresterea nivelului de ocupababilitate pentru 500 de studenti din regiunea Sud Est.
Proiectul a vizat, de asemeni, integrarea in activitati de consiliere/orientarea profesionala 300 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant si 200 in stagii de practica.
Aceste persoane au beneficiat de informatii si sfaturi in cadrul activitatii de consiliere ce au contribuit intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa.
Proiect implementat in perioada 29.04.2014- 31.10.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Fundaţia „Gaudeamus” – Universitatea Tomis din Constanţa.

http://www.investiminviitor.ro/

 

2."Asigurarea succesului in cariera prin stagii de practica"
Obiectivul general - Dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 375 de elevi si studenti (215 studenti si 160 elevi) in scopul cresterii insertiei mai rapide pe piata muncii. Prin activitatile proiectului s-a urmarit crearea unei securitati emotionale a elevilor si studentilor, stimularea motivatiei lor de a se integra in societate, stimularea increderii in sine si nevoia de a se alatura unui grup social si professional.
Proiect implementat in perioada 29.04.2014- 31.10.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu  SC MINION CONSULTING SRL.

http://www.pract-as.ro/

 

3.“Stagiul de practica- o sansa catre succesul profesional”
Obiectivul general- Dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 420 de  studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale) in scopul cresterii insertii mai rapide pe piata muncii din Regiunea Sud-Est. Prin activitatile proiectului s-a urmarit sa se creeze securitate emotionala studentilor, sa stimuleze motivatia lor de a se integra in societate, sa stimuleze increderea in sine si nevoia de a se alatura unui grup social si profesional, sa ii invete pe studenti principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranta de sine, autocontrolul si ultimul, dar nu cel din urma, sa creeze premise de dezvoltare a unei carieri, inclusiv sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa.
Proiect implementat in perioada 29.04.2014- 31.10.2015  de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Asociatia “Centrul pentru Strategii si Politici Europene"

http://www.stagiuldepractica.ro/


4. “Licenta pentru piata muncii!”
Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea calitatii si relevantei ofertei educationale in invatamantul superior prin actiuni inovatoare destinate asigurarii calitatii procesului educational si adaptarii lui la exigentele pietei muncii. Proiectul urmareste cresterea calitatii ofertei educationale din invatamantul universitar din domeniul stiintelor juridice la nivelul regiunii Sud-Est printr-o mai buna corelare a unui program de licenta cu cerintele in continua schimbare ale pietei muncii si facilitarea accesului la invatamantul superior prin implementarea unei componente de e-learning.
Proiect implementat in perioada 20.05.2014- 19.12.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Transparency International Romania.

http://www.licentapiatamuncii.ro

 

5.“Alaturi de cariera ta!”
Obiectivul general a fost reprezentat de facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa si cresterea nivelului de ocupababilitate pentru 600 de studenti din regiunea Sud Est.
Obiectivul a vizat integrarea in activitati de consiliere si orientarea profesionala 600 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant.
Proiectul a generat beneficii certe pentru membrii grupului tinta. Aceste persoane au beneficiat de informatii si sfaturi in cadrul activitatii de consiliere care vor contribui intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa.
Proiect implementat in perioada 29.04.2014- 28.10.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu MADCONS SRL.

http://alaturidecarierata.ro/

 

6.“Sisteme de calitate si internationalizare in invatamantul superior din filiera turism-mediu-cultura”
Obiectivul general- Proiectul a vizat dezvoltarea și implementarea sistemului național al calificărilor din Învățământul Superior (IS), din filiera Turism-Mediu-Cultură, în vederea adaptării programelor de studii universitare la cerințele de pe piața forței de muncă, după modelul celorlalte instituții europene de IS din Spațiul European al Învățământului Superior SEIS.
Proiect implementat in perioada 20.05.2014- 19.11.2015 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Universitatea “Dunarea de Jos” si SIDA Group.

http://tmc.univ-danubius.ro/

 

7."UNI4-4 - Dezvoltarea Sistemului European de Management al Calificărilor Universitare şi Valorificarea Competenţelor Informale”
Obiectiv general: creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studio prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de profiluri progesionale de pe piaţa muncii), în contextual constituirii unui consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare.
Proiect implementat in perioada 1.12.2010- 30.11.2013 de Universitatea “Danubius” din Galati in parteneriat cu Universitatea Româno – Americană – Bucureşti, Universitatea George Bacovia – Bacău, Universitatea de Vest – Timişoara, Universita deli Studi di Camerino – Italia, Universitatea Toulouse - Franţa, Universitatea Dortmund – Germania şi MAICh – Grecia, S.C. CISPRO S.R.L şi SIDA S.R.L Italia.

www.uni4-4.ro

8.VEHMED- „Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”
Proiectul VEHMED a fost un proiect inovator, ce a constat în construcţia unor vehicule media speciale pentru formarea abilităţilor practice ale studenţilor la jurnalism. Proiectul este orientat spre student şi nu spre procesul de practică din curriculum şi furnizează servicii într-o abordare integrată, unui număr de 400 de studenţi. Problema centrală adresată de proiect reflectata faptul că activităţile din sistemul educaţional – care ar trebui să conducă la crearea abilităţilor specific (laboratoarele, de exemplu) sunt foarte greu de pus în practică in acest domeniu (datorită investiţiilor ridicate) sau se desfăşoară în mod formal, având un impact limitat (practica studenţilor în anumite companii media, în special datorită faptului ca societăţile nu riscă să delege sarcini reale către studenţi, deoarece un eşec le poate afecta semnificativ funcţionalitatea).
Proiect implementat de Universitatea ”Danubius” din Galati in parteneriat cu Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Asociaţia Jurnaliştilor din România, Revista 22, Asociaţia Română pentru Managementul Proiectelor, Filmnotic SRL, ARJE Formacion, Spania.

www.vehmed.ro

Sus